Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Co to jest zespół stresu pourazowego i ostra reakcja stresowa?

Schorzenie zaliczane jest do zaburzeń nerwicowych, określanych też mianem lękowych. Zaburzenie to może wystąpić u osób, które doświadczyły lub były świadkami traumatycznego zdarzenia, takiego jak, poważny wypadek, akt przemocy, wojna, gwałt, nadużycie psychiczne.

Osoby z PTSD mogą unikać sytuacji lub osób, które przypominają im o traumatycznym wydarzeniu. Na przykład osoba, która została potrącona przez samochód może doświadczać lęku przed prowadzeniem pojazdów, przechodzeniem przez jezdnie, może czuć zapach palonej gumy, pisk opon lub widzieć obrazy, które nie dzieją się tu i teraz (flashback).

Jeśli po wydarzeniu traumatycznym zaobserwujemy u siebie nieadekwatne pobudzenie, unikanie sytuacji wywołujących lęk, nawracające nieprzyjemne wspomnienia, niemożność zdystansowania się do przeżytej sytuacji i trwa to miesiąc po tym wydarzeniu, wówczas mówimy o ostrej reakcji stresowej (ASD).

Jakie są objawy zespołu pourazowego (PTSD):

  • silny lęk, ataki paniki
  • obniżenie nastroju, depresja,
  • bezsenność, koszmary senne,
  • zmęczenie,
  • powracające obrazy traumatycznego zdarzenia,
  • agresja, drażliwość,
  • kłopoty z koncentracją,
  • zaburzenia odżywiania,
  • myśli i próby samobójcze

Jak leczyć zespół stresu pourazowego?

Jeśli po około dwóch miesiącach od wydarzenia uczucia nie słabną, cały czas z podobnym natężeniem powracają natrętne myśli i emocje, niepokój, unikanie podobnych sytuacji i pobudzenie – mówimy o wytworzeniu reakcji pourazowej (PTSD). Wówczas należy poszukać fachowej pomocy i rozpocząć proces terapii traumy, który pozwoli zintegrować przeżyte wydarzenie w jednolity ślad myślowy i zapobiec ciągłemu przeżywaniu reakcji pourazowych.

W leczeniu zespołu stresu pourazowego pomocniczo można stosować leki przeciwlękowe lub/i antydepresyjne.