Rozwój osobisty

Każdy człowiek na pewnym etapie swojego życia może doświadczyć trudności związanych z rozwojem kariery zawodowej, wyborem drogi życiowej, problemami w realizowaniu własnych marzeń i celów.

Czym jest rozwój osobisty?

Rozwój osobisty to proces ukierunkowany na wzmacnianie wiary w siebie, swoich zdolności. Skupia się na pokonywaniu barier, ale również na akceptowaniu słabości i ograniczeń, które ma przecież każdy człowiek. Można powiedzieć, że jest to staranie się o to, aby być jak najlepszą wersją siebie, ale w wymiarze realnym, czyli takim jakim jest to możliwe.

Jak nie prowadzić rozwoju osobistego?

Moda na coaching i inne formy rozwijania swoich możliwości spowodowały niebezpieczny trend: „Jeśli tylko bardzo się postaram, mogę osiągnąć wszystko”. Jest to niebezpieczne myślenie, które w konsekwencji może powodować frustrację, prowadzić  do ciągłego porównywania się z innymi i poczucia gorszości czy bycia nieszczęśliwym.

Każdy z nas rodzi się z jakimś temperamentem, typem charakteru, budową ciała. Dziedziczymy predyspozycje po  rodzicach i dziadkach. Jesteśmy zanurzeni w różnych warunkach środowiskowych. Ktoś urodzony w Paryżu w zamożnej rodzinie otrzyma więcej szans od życia, niż osoba urodzona w afrykańskiej wiosce bez dostępu do edukacji. Nie jesteśmy równi i nie dostajemy od losu tych samych kart. Ale to od nas samych zależy w pełni wykorzystamy to, co mamy. Rozwój osobisty skupia się na uświadomieniu sobie swoich potrzeb i stopniowym dążeniu do ich realizacji.

Dla kogo rozwój osobisty?

  • dla osób, które potrzebują wsparcia w realizacji swoich planów i celów życiowych

  • dla osób, które chcą pracować nad swoją osobowością, zmienić pewne aspekty siebie, aby stać się lepszym człowiekiem, mieć lepsze kontakty z innymi

  • dla osób potrzebujących pomocy w pokonywaniu barier psychicznych  i pragnących poszerzać swoje możliwości

Z kim warto pracować, aby rozwinąć swoją osobowość?

Drogę rozwoju osobistego warto przejść z doświadczonym psychoterapeutą lub psychologiem, ponieważ osoby te mają wiedzę i umiejętności w pracy z ludzką psychiką. Jeśli wybierasz  trenera (coacha), zwróć uwagę czy ma za sobą skończoną pięcioletnią szkołę coachingu. Pytaj czy osoba ta przeszła własną psychoterapię szkoleniową, gdyż jest to obowiązek dobrze wyszkolonego specjalisty.