Psychodietetyka

Kim jest psychodietetyk?

Psychodietetykiem może być osoba, która posiada dwa pełne wykształcenia z zakresu dietetyki i psychologii: jest magistrem dietetyki/technologiem żywności i żywienia człowieka oraz psychologiem/psychoterapeutą. Psychodietetykiem może być również osoba po kursie z psychodietetyki lub studiach podyplomowych.

Do kogo warto się zgłosić?

Z pewnością warto zgłosić się do osoby, która posiada podwójne, pełne wykształcenie w obu kierunkach lub do zespołów oferujących interdyscyplinarne wsparcie. Dlaczego? Problemy z odżywianiem bywają związane z brakiem motywacji, wiedzy i umiejętności. Jednak najczęściej objadanie, lęk przed przytyciem, nieskończone próby odchudzania i ponowne tycie mają głębsze, emocjonalne podłoże. Jedzenie bywa substytutem bliskości, rozładowaniem napięcia, ucieczką, obroną przed depresją. Nastolatki z zaburzeniami jedzenia przeżywają trudności w relacjach z rodzicami i rówieśnikami. Psychodietetyka i dietocoaching stał się modny, dlatego powstało wiele krótkoterminowych kursów z tej dziedziny. Niestety dietetyk po kursie z psychodietetyki nie posiada wystarczających narzędzi diagnostycznych do psychologicznej oceny trudności pacjenta, ani leczenia. Psycholog/psychoterapeuta jeśli nie będzie posiadał wykształcenia w kierunku żywienia, nie może ułożyć odpowiednio zbilansowanej diety ani udzielać rad w tym zakresie. Przed pójściem do psychodietetyka warto pytać o kompetencje danej osoby lub instytucji.

Jak pracuję?

Pracę z pacjentem zawsze rozpoczynam od 1-2 konsultacji psychoterapeutycznych, które pozwalają mi ocenić na ile problem z odżywianiem osoby może zostać rozwiązany metodami terapii behawioralno-poznawczej, dietocoachingiem i dialogiem motywacyjnym (5-15 spotkań), a na ile jest to bardziej złożony problem wymagający psychoterapii.

Jeśli trudności mają łagodny przebieg w trakcie kilku spotkań skupiamy się na szukaniu i testowaniu rozwiązań, które pomogłyby pacjentowi wrócić na właściwą ścieżkę odżywiania. Pracujemy nad motywacją i przejęciem odpowiedzialności za efekty. Skupiamy się głównie  na odbudowaniu wiary i nadziei na zmianę, szacunku do własnego ciała i zadbania o własne zdrowie.

W trakcie spotkań odwołuję się również do swojego doświadczenia zawodowego z zakresu dietetyki. Gdy pacjent potrzebuje konkretnego programu żywieniowego, dzielę odpowiedzialność z innym specjalistą i zachęcam do zwrócenia się do dietetyka klinicznego pracującego w moim zespole.

Sesja psychodietetyczna trwa 50min i odbywa się z częstotliwością co 1-2 tygodnie.