Problemy motywacyjne

Problemy z motywacją

Czym jest motywacja?

Zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże ludzkich zachowań i ich zmian to procesy motywacyjne. Procesy te kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników. Takim wynikiem może być zmiana warunków zewnętrznych, zmiana we własnej osobie, zmiana własnego położenia. Jeśli człowiek jest świadomy tego, co chce osiągnąć wówczas wynik działań będzie nazywany celem.

A więc w skrócie można powiedzieć, że motywacja to siła napędzająca rozpoczęcie, utrzymywanie i realizacje celu związanego z daną aktywnością.

Dlaczego mam problemy z motywacją?

Podstawowymi warunkami, które muszą zostać spełnione, aby uzyskać podstawowy poziom motywacji do wykonania zadania jest uznanie, że dany cel i działanie jest potrzebne, użyteczne i ważne. W przypadku osób, które na przykład chciałyby zrzucić zbędne kilogramy oznacza to, że dana osoba pragnie schudnąć i zadbać o swoje zdrowie bardziej, niż chce czerpać zyski z prowadzonego obecnie stylu życia. Osoba taka może nie być do końca świadoma, że przyjemność i wygoda łatwego jedzenia jest silniejsza, niż pragnienie posiadania szczupłej sylwetki. Dlatego warto odpowiedzieć sobie uczciwie na pytanie: czy zadbanie o siebie jest rzeczywiście ważniejsze od przyjemności frywolnego jedzenia?  

Po drugie osoba, która podejmuje się wyzwania musi być przekonana, że pożądany wynik można w danych warunkach osiągnąć. Musi wierzyć, że prawdopodobieństwo osiągnięcia celu jest wyższy niż zero. Potrzebny jest choć promyk nadziei, że to czego pragniemy może się udać.

Źródeł problemów z motywacją można szukać na różnych poziomach: kulturowym, społecznym, środowiskowym i indywidualnym. Jedną z przyczyn problemów z motywacją może być pułapka, że to, czego pragniemy, możemy uzyskać w łatwy, przyjemny sposób zupełnie nie wkładając w to wysiłku. Zamiast zainwestować naszą energie w systematyczną, rozłożoną w czasie pracę, skupiamy się na poszukiwanie „diety cud” oraz złudnych, szybkich rozwiązań.

Kolejnym problemem może być osobowościowy perfekcjonizm. Nadmierne dążenie do wykonania czynności w sposób idealny, bezbłędny prowadzi do szybkiego poddawania się lub nawet nie działań z lęku przed porażką.

Nie bez znaczenia są też warunki zewnętrzne. Czynniki społeczne uważa się za kluczowe w kształtowaniu motywacji. Presja stwarzana przez otoczenie (rodziców, nauczycieli, szefa) może znacząco obniżyć nasze zaangażowanie. Z drugiej strony niewystarczające wsparcie również może się przyczynić do spadku motywacji zwłaszcza w chwilach kryzysowych.

Kiedy zgłosić się do specjalisty?

Praca motywacyjna w gabinecie może przynieść oczekiwane rezultaty, dać wiele radości i satysfakcji, pod warunkiem, że osoba, która chce zobaczyć zmianę w swoim życiu, angażuje się w proces oraz bierze odpowiedzialność za wynik swojej pracy.