O mnie

Doświadczenie zawodowe

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką kliniczną. 


Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii integracyjnej

 na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum.


Pracuję zawodowo od 10 lat. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Należę do Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W pracy zawodowej kieruję się Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Regularnie poddaję swoją pracę superwizji.

Obok pracy w gabinecie aktywnie współpracuje z mediami (radiem, telewizją, czasopismami psychologicznymi).

Prowadzę autorski kanał na portalu Youtube w którym dzielę się swoją wiedzą. 

Kilka lat współpracowałam z Polskim Centrum Rehabilitacyjnym  PCRF VOTUM oraz Przychodnią Rejonową w Skale.

Udzieliłam wsparcia merytorycznego Fabryce Siły edukując psychologów, dietetyków i trenerów personalnych. Stworzyłam autorskie warsztaty rozwojowe: „Internetowy Trening Nawyków Żywieniowych” i „Akademię DietoMotywacji”.

Prowadziłam również szkolenia dla studentów z Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

 

 

Pomagam osobom w rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej, rozwoju osobistym, leczę zaburzenia psychiczne. Pracuję w nurcie integracyjnym korzystając z dorobku modalności psychodynamicznej,  behawioralno-poznawczej.

W swojej pracy wykorzystuje także metody psychodramy

oraz rysunek dopasowując techniki terapeutyczne do potrzeb pacjenta.

Stale uczestniczę kursach i szkoleniach, które poszerzają moje umiejętności.

O mnie w mediach

Wykształcenie zawodowe

Od 2020 Kraków
Szkolenie z psychoterapii klinicznej

Od 2020 r.  biorę udział w 4 letnim szkoleniu z psychoterapii klinicznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum.

Przeszłam obowiązkową psychoterapię własną. Moją pracę z pacjentami regularnie konsultuję z superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

2020 Kraków
Studium psychoterapii integracyjnej w Krakowie

W 2020 r. odbyłam dwa lata studium psychoterapii integracyjnej w Krakowie. W tym czasie brałam udział w szkoleniach, które poszerzyły moje umiejętności diagnostyczne i psychoterapeutyczne.

 • Szkolenie z psychoterapii zaburzeń lękowych i posttraumatycznych
 • Szkolenie z diagnozy DSM-IV-TR i DSM-5
 • Szkolenie z psychoterapii krótkoterminowej
 • Szkolenie z hipnozy
2018 Warszawa
Szkolenie w Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej

W 2018 r.  ukończyłam roczne szkolenie w Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie. Szkolenie to obejmowało między innymi:

 • Podstawy terapii behawioralno – poznawczej
 • Techniki mindfullness
 • Leczenie zaburzeń lękowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsywnych i psychosomatycznych
 • Leczenie zaburzeń snu
 • Leczenie zespół stresu pourazowego i pracę z traumą
 • Terapię par
 • Pracę nad samooceną
2016 Kraków
Dyplom magistra inżyniera i szkolenie z dietocoachnigu

W 2016 r. uzyskałam dyplom magistra inżyniera na kierunku „Technologia żywności i żywienia człowieka” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Podczas studiów równolegle zdobywałam wykształcenie z zakresu psychodietetyki w Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego NutriCenter.

 • Szkolenie z zakresu psychodietetyki „Dietocoaching st.I”
 • Szkolenie z zakresu psychodietetyki „Dietocoaching st.II”
 • Szkolenie z zakresu psychodietetyki „Dietocoaching st.III”
2015 Kraków
Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

W 2015 r. zaczęłam pracę w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie z którym współpracuję do dziś.

2013 Kraków
Kurs dietetyki w Akademia Dietetyki w Krakowie

W 2013 r. skończyłam zaawansowany kurs dietetyki w Akademia Dietetyki w Krakowie przeznaczony dla magistrów i inżynierów. Otrzymałam kwalifikacje zawodowe uprawniające mnie do wykonywania zawodu dietetyka (322001).