Kryzys psychiczny

Kryzys emocjonalny

Czym jest kryzys emocjonalny?

Kryzys emocjonalny to utrata równowagi emocjonalnej pod wpływem nieoczekiwanego, nieprzewidywalnego zdarzenia lub trudnego przełomu życiowego. Może dotknąć każdego. Kryzys psychiczny może być związany z refleksją nad przyszłością i przeszłością, utratą czego ważnego w życiu, bilansem życiowym jak na przykład kryzys wieku średniego. Może być wynikiem wielu stresujących sytuacji i poczucia utraty kontroli nad życiem. Oprócz wydarzeń o charakterze naturalnym i dość przewidywalnym, jak: małżeństwo, ciąża, urodzenie dziecka,  zmiana pracy, emerytura, kryzys pojawić się może w związku z  nagłymi doświadczeniami takimi jak: choroba, rozstanie, doświadczenie przemocy, napad, śmierć, wypadek. Najczęściej człowiek jest w stanie samodzielnie rodzić sobie z wieloma trudnościami w życiu. Jednak jeśli trudna sytuacja przedłuża się, lub w ostatnim czasie nastąpiło wiele takich zdarzeń może dojść do załamania zdolności radzenia sobie ze stresem. Wówczas kryzys psychiczny może przerodzić się w depresję lub nerwicę. Kiedy czujemy, że sytuacja nas przerasta, warto skorzystać ze wsparcia specjalisty.