Fobie

Czym jest fobia?

Fobie to zaburzenia lękowe (nerwicowe), które objawiają się uporczywym, nadmiernym lękiem przed określonymi sytuacjami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami. Fobia przysparza cierpienia i prowadzi do ograniczeń w życiu codziennym.

Fobie dzielimy na specyficzne i sytuacyjne. Fobie specyficzne to lęki przed zwierzętami, obiektami, sytuacjami społecznymi np. zamknięte pomieszczenia, otwarta przestrzeń, lęk przed lataniem samolotem, zranieniem i krwią.

Fobie sytuacyjne związane są z lękiem przed wykonaniem jakiejś zawstydzającej czynności w obecności innych ludzi i nieumiejętnością jej kontrolowania, na przykład potrzeba fizjologiczna oddania moczu czy lęk przed zwymiotowaniem.

Związane z fobią obiekty lub sytuacje ,są aktywnie unikane lub przeżywane w intensywnym lęku lub strachu. Sam lęk natomiast jest nieproporcjonalny do realnego zagrożenia, które niesie dany obiekt lub sytuacja.

Fobie są zaburzeniem lękowy, który jest stosunkowo łatwy do wyleczenia przy zaangażowaniu i współpracy pacjenta z terapeutą. Polecana jest zarówno terapia behawioralno – poznawcza jak i psychodynamiczna.