Katarzyna Dudek - ZnanyLekarz.pl

Najczęściej zadawane pytania

Prowadzę psychoterapię integrującą podejście psychodynamiczne i behawioralno poznawcze. Pomagam w różnych trudnościach natury emocjonalnej, kryzysach, problemach w relacjach oraz w nerwicach i zaburzeniach osobowości. Osobom z problemami odżywiania pomagam nauczyć się jeść od nowa, ponieważ często wymaga tego sytuacja. Wspieram pacjentów w motywacji i diagnozuje główne błędy w myśleniu powodujące niepowodzenia w odchudzaniu.

Jeśli chciałbyś uzyskać pomoc w innym problemie niż zaburzenia jedzenia, proszę pozostaw numer telefonu. Mam nadzieję, że wkrótce pojawi się wolne miejsce. Aktualnie wszystkie miejsca dla pacjentów z problemem odżywiania są zajęte. 

Nie. Konsultacja na którą można się umówić jest wizytą psychoterapeutyczną. Na podstawie tego spotkania diagnozuję problem oraz to czy dana osoba może skorzystać ze wspierających spotkań psychodietetycznych, czy problem jest poważniejszy i lepszym wyborem będzie podjęcie psychoterapii.

To zależy od trudności z jakimi boryka się dana osoba. W niektórych przypadkach najlepiej, aby pacjent skorzystał z pomocy w bezpośrednim kontakcie z psychoterapeutą (jeśli jest to możliwe). Decydujemy o tym wspólnie po pierwszej konsultacji.

Nie. Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych.

Nie układam jadłospisów. Prowadzę psychoterapię w różnych trudnościach natury emocjonalnej oraz w zaburzeniach psychicznych i zaburzeniach osobowości. Osobom z problemami odżywiania pomagam nauczyć się jeść od nowa, ponieważ często wymaga tego sytuacja. Wspieram pacjentów w motywacji i diagnozuje główne błędy w myśleniu powodujące niepowodzenia w odchudzaniu. Jadłospisy układa współpracująca ze mną Pani dietetetyk.

Treść Elementu

Nie musisz obsesyjnie kontrolować swojego jedzenia, aby uzyskać poczucie kontroli i bezpieczeństwa w swoim życiu.