Katarzyna Dudek - ZnanyLekarz.pl

Do pobrania

Arkusze, testy i monitoringi są skutecznym narzędziem wykorzystywanym do współpracy psychoterapeutycznej i dietetycznej. Wyniki testów są udostępniane i dokładnie omawiane z pacjentem na sesjach terapeutycznych.

Arkusze nie wymagają podawania danych osobowych, ich treść jest wykorzystywana tylko do procesów terapeutycznych za zgodą pacjenta i terapeuty. Każda osoba zapisana na pierwszą wizyte proszona jest o wypełnienie ogólnego arkusza psychodietetycznego i preferencji żywieniowych i przesłanie go najpóźniej na dzień przed planowaną wizytą na adres mailowy:
kontakt@katarzynadudek.com.

Ogólny wywiad dietetyczny – pobierz plik

 Test na depresję – pobierz plik

 Test objawów – pobierz plik

 Test samooceny – pobierz plik

 Test na przekonania bulimiczne – pobierz plik